Akvarel. Størrelse 200 x 295 mm. Grønlige bakker i maj
Prægning - Aftryk. Åndelig art, tanke og vilje. Grafisk fladform - med egne fremstillede jordfarver fra de gamle  okkerminer i Roussillon