Akvarel. Størrelse 200x295 mm. Nypløjet forårsager i april
Prægning - Aftryk. Åndelig art, tanke og vilje. Grafisk fladform - med egne fremstillede jordfarver fra de gamle okkerminer i Rousillon