Akvarel. Størrelse 200x295 mm. Nummer I. Universets intethed - Hvordan?
Tanker kommer og går. Thi dit er riget. Universet I - II. Prægning - Aftryk. Åndelig art. tanke og vilje. Grafisk fladform - med egne fremstillede jordfarver fra de gamle okkerminer i Roussillon