Billede 4A
2010. Motivet nær Herning sportsfiskerforenings hytte. Tidlig efterårsmorgen ved Karup å i Høgild