Billede 35

Blyant 1998. Klosterlund Museum i Stenholt skov
Klosterlund museum opførtes for private midler i 1933 ved den opdæmmede Skallerund sø
I museet vises fund fra Klosterlund kulturen omkring Bøllingsø