Billede 34

Blyant 1998. Gravhøj med stenkreds i Stenholt skov
Midt i Stenholt skov findes et velbevaret oldtidsminde fra bronzealderen. En stenrække forbinder
en elipseformet stenkreds med en smuk gravhøj. Stenkredsen er i folkemunde kaldt tingstedet