Billede 33

Blyant 1998. Martin Anchersens mindesten ved Skallerund sø
Martin Anchersen opførte sit første tørveværk ved Skallerund sø i 1903. Senere opførte han yderligere
tørveværker i 1917 og 1936. Gården Klosterlund skænkede han til hedeselskabet i 1947
I dag benyttes gården Klosterlund til museum og børneinstution