Billede 29

Efterårets komme
Parafrase. Vivaldi de fire årstider
Værket udstillet 2012 Kirsten Kjærs Museum - Thy